La milana reial (Milvus milvus)

   Descripció

    La milana (Milvus milvus) és un au rapinyaire de grandària mitjancera, d’uns 60-66 cm de longitud (dels quals la coa en fa gairebé la meitat) i una envergadura de 175-195 cm. Tot i aquestes dimensions, el seu pes és bastant moderat (normalment entre 780 i 1.100 g).

La seva coloració és predominantment rogenca, ratllat d’obscur a les parts ventrals i d’un aspecte escatat més clar a les parts superiors. El cap i el coll són més clars, gris pàl·lid ratllat de fosc. Els ulls són de color groc clar als adults, i ocres als joves.

   Hábitat
   
   Durant l’època de cria és una espècie fonamentalment forestal, ocupant boscos mes o manco densos, petites taques forestals, boscos de ribera o fins i tot boscos esclarissats, tant d’espècies caducifòlies com de coníferes. A les Illes Balears, utilitza exclusivament pinars.

   Però a part de les seves necessitats pel que fa estrictament a la reproducció, per a caçar requereix grans espais oberts, normalment sotmesos a gestió agrària. Igualment, el costum d’alimentar-se a abocadors i carnatges també la situa sovint prop de l’home, i de fet en el passat fins i tot entrava pobles i ciutats per alimentar-se de despulles. Per això és una espècie molt lligada a l’home i al paisatge rural tradicional.


 

   Alimentació
  
    No és una espècie gens especialitzada, sinó que pot aprofitar gran quantitat de recursos diferents i la seva alimentació és extraordinàriament variada.

   A l’hora de caçar es decanta per preses de fàcil captura, com animals petits (insectes, rates i ratolins, ocellons), malalts (conillons afectats per la mixomatosi) o domèstics (per exemple coloms). Però sempre que n’hi hagi disponible, s’alimenta majoritàriament de carronya, bé d’animals morts que pugui trobar, bé d’abocadors de fems o d’altres llocs on es llencin restes d’animals morts.

   Fins el tancament de l’abocador de residus sòlids urbans de Son Reus, aquesta va ser la localitat fonamental d’alimentació de la població mallorquina de milana. Una vegada el.liminat aquest punt d’alimentació, van als punts d’alimentació suplementària, així com algunes àrees de Mallorca on les seves preses són especialment abundants.


                                                                                    
   Aquesta milana ha trobat un cadaver de mascle de cabra abatut per una caçadors, al Puig de Na Marit. Conscients que aquests animals morts són part de l'aliment d'aquestes aus, l'han arrossegat arran de sa volada i li han obert el ventre,facilitant la feina d'aquest i altres carronyaires.   Actualment la carronya de caça major és una important font d'aliment de les milanes.