Control de plagues ( Tomicus )

   Aquest mes de febrer ha començat a totes les finques públiques i boscos comunals un projecte finançat pel Govern Balear de control i erradicació de plagues forestals.


   A sa comuna de bunyola s'està treballant en aquests moments en el control i mostreig del barrinador del pi  "Tomicus i Orthotomicus".


   Una enginyera forestal i dos tècnics están local.litzant i treballant en zones afectades per aquesta espècie d'insecte. Els arbres malalts ( de color groc) es tal.len i es pel.len, és a l' escorça on l' insecte desenvolupa el seu cicle biològic en estat larvari. També es fan trampes ceb de troncs de pi perque l' insecte pugui esser el.liminat més facilment.


   L' insecte tomicus es un escarabat d' uns 4 mm de llargària que deposita els ous a l' escorça dels pins, les larves per alimentar-se perforen el floema i arriben fins el xilema. Atacs importants interrompen la circulacio de sava de l' arbre i aquest pateix una engroguiment progressiu  de la copa fins que se seca i mor. Normalment els danys més importants es veuen després de periodes de sequera.


   A Sa comuna tenim dos focus importants ( Bassol d'en Mica i Forn d'en Quenc)    Recompte de captures de Tomicus    Feromones


   Trampa amb feromones

Zona afectada per tomicus ( Forn den quenc). Vist desde el Puig gros