La caça

   La caça és una activitat tan antiga com l'existència de l'home a la terra. Desde sempre ha estat una activitat lligada a la supervivencia del que la practica (caçar per alimentar-se). L'home desde que existeix recol.lecta els fruits de la natura i caça els animals que es menja.  Si parlam amb els nostres padrins, segurament ens contaran que tot el que caçaven era pel seu propi consum, sobre tot en temps de fam,també  venien les peces caçades amb l'intenció de guanyar diners per comprar altres aliments de primera necessitat . Dit d'una manera fins no fa molt l'home actuava com un animal caçador.

   Però els temps han canviat, la caça ha evolucionat i les necessitats no son les mateixes. Aquesta activitat ha passat de ser una necessitat a un esport. Els caçadors tenen la necessitat de caçar per passar el temps, per distreu-res, disfrutar, companyarisme,etc...però no per sobreviure, però l' instint segueix sent el mateix.

   La Comuna de Bunyola n'es un exemple. Segons la bibliografía consultada hi havia una economía que voltava entorn a la caça. Caça amb filats, lloses, paranys, visc, cega amb cans, a beuredors amb escopeta etc.. eren les modalitats emprades per dur-la a terme.

   En l'actualitat i amb una normativa estricte moltes d'aquestes modalitats están prohibides per ser poc selectives. A la Comuna es caça tord amb filats i escopeta, cega amb cans i cabres. 

  
   Caça de tords amb coll
  
   La captura amb filats en coll és una tècnica de caça d'aus característica de Mallorca  i una de les pràctiques de caça més habituals a l'illa. Consisteix a estendre en forma de vànol una xarxa entre dues branques situades en indrets de pas de les aus, a primera o a última hora del dia. Amb aquesta tècnica es cacen els tords.

   Cada any per les festes de San Mateu es sortegen, entre els caçadors bunyolins, un centenar de colls, repartits per tot el bosc de la Comuna.

   Les zones més importants de caça a Sa comuna són; S'auzineta, Sa Llebrenissa i Es Salt d'en Panxeta.
                              Persona major caçant d'horabaixa
 
   

Caça de cegues amb cans
  
    Potser sigui la modalitat més exigent i difícil que es practica en aquests moments. El caçador amb el seu cà tresca tot el bosc a la recerca de la tan apreciada peça, la cega (scolopax rusticola).En el moment que el ca para la cega, el caçador li dona l'ordre d'envestir i aquesta s'aixeca d'entre la garriga i arranca el vol, és en aquest moment quan el caçador la dispara.

   Un altre dia parlarem amb més profunditat d'aquesta modalitat.


  
   Caça Major
  
   Un esport i alhora una necessitat. La cabra s'ha convertit a molts de llocs en una plaga pels d'anys que fa a la vegetació. Un bon control d'aquesta fa baixar la pressió que exerceix sobre el medi. A la Comuna quasi totes les cabres que hi ha no són fines així que es poden caçar sense cap problema.