Tasques de prevenció d'incendis

   Aquest mes d'abril 2 brigades de l'IBANAT han continuat amb els treballs de selvicultura preventiva al llarg de la Pista principal d'acces a Sa Comuna. Aquest tipus de neteja forestal reb el nom de Faixa auxiliar de camins i pistes i el seu objectiu és establir un línea de seguretat   antiincendis d'uns 20 metres al voltant d' aquests camins. En aquest cas es fa un repàs de la faixa que es va començar anys enrera.


   S'el.liminen gran part dels arbusts, es desbrossa tot el carritx i s'aclareixen els pins per evitar continuïtat.
   Per altra banda també han canviat la lona impermeable del diposit d'aigua per helicòpter a sa Basseta Plana ja que la vella tenia moltes pèrdues.


   Aquests treballs formen part de les accions previstes al Pla comarcal de defensa contra incendis forestals de la Serra de tramuntana.


   L'ajuntament de Bunyola ha col.laborat  contratatant els serveis d'un camió de transport d'aigua per omplir el diposit tapat d'es Través.


  
Abans de la neteja


  


                               Faixa auxiliar d' incendis